#VxoDev

Välkommen till #vxodev!

Syftet med #vxodev är att samla människor i Växjö med omnejd som har passion för mjukvaruutveckling. #vxodev är ett lokalt och öppet forum där människor som är intresserade av, och som arbetar med, mjukvaruutveckling är välkomna. Vi välkomnar alla olika typer av professioner och människor med olika grad av erfarenhet. Nybörjare såväl som experter är välkomna.

Vi är helt teknikneutrala vilket innebär att vi gärna diskuterar och pratar om olika programmeringsspråk och ramverk. Vi pratar också gärna om saker som test, utevecklingsmetodologier, patterns mm.

Vi är också helt företagsoberoende vilket innebär att människor från alla företag, skolor/universitet är välkomna att delta. #vxodev är inte avsett som en kanal för rekrytering. Det är dock ok att fråga efter konsultkompetens, hjälp med mindre uppdrag/projekt eller kompetens för icke-kommersiella uppdrag som t ex att hålla ett föredrag på en skola. Detta görs i kanalen #uppdrag.

Inledningsvis är #vxodev ett team i Slack. Vi har som ambition att starta meetups under hösten eller vintern men vi vill först skapa en större grupp av människor och se att ett intresse finns.

Att bli medlem i #vxodev sker genom inbjudningar i Slack. Vill man som medlem addera nya personer till #vxodev görs detta genom att skicka ett meddelande till en admin som i sin tur skickar inbjudan vidare. Nya medlemmar gör en kort presentation av sig själva med fullständigt namn och några korta rader om intresse i kanalen #general.

Code of Conduct

Join #VxoDev

Send a request for an invite to
epirealer AT gmail DOT com or
klasaxell AT gmail DOT com or
henrikgrankvist AT gmail DOT com.